Zavolejte nám (Po-Pá 8-16)

Ochrana osobních údajů

Společnost Dovido s.r.o., se sídlem Štiavnička 561, 97681, Podbrezová, IČ: 52298434, DIČ: SK2120973173, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystřice, oddíl Sro, vložka 36234/S., Provozovatel internetového obchodu www.nostre.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále také "údaje") jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.

 

Bezpečí vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů ( "Zásady") bychom vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.

 

1. Osobní údaje a jejich zpracování

1.1. Kategorie osobních údajů

 

Shromažďujeme různé údaje v závislosti na tom, které z našich služeb využíváte.

 

Pokud u nás nakupujete, shromažďujeme:

 

 

Pokud od nás odebíráte marketingové zprávy, shromažďujeme:

 

 

Dále zpracováváme tyto osobní údaje:

 

 

1.2. Účely zpracování osobních údajů:

 

 

Zpracování objednávky zboží nebo služeb, objednaných ať už prostřednictvím naší webové stránky, e-mailu, nebo zákaznické linky. Zákonným důvodem je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy a při vybraných údajích ke splnění právních povinností (např. Účetní doklady).

 

Zákaznická podpora. Na zajištění zákaznického servisu a na odstranění případných problémů při plnění kupní smlouvy zpracováváme vaše osobní údaje na základě nezbytného splnění těchto smluv.

 

Komunikace. Shromážděné údaje využíváme s cílem komunikace s vámi a jeho individuálního přizpůsobení. Můžeme vás například kontaktovat telefonicky, e-mailem, abychom vám připomněli, že máte zboží v online košíku, pomohli vám s dokončením vaší objednávky, oznámili vám aktuální stav vaší žádosti, objednávky či reklamace nebo k ní od vás získali další informace.

 

Zlepšování služeb. Údaje používáme na neustálé zlepšování našich služeb a systémů včetně přidávání nových funkcí a zároveň s cílem dělat informovaná rozhodnutí za použití souhrnných analýz a business inteligence, to vše na základě našeho oprávněného zájmu odvíjejícího se od svobody podnikání a spočívajícího v nezbytnosti zlepšování poskytovaných služeb kvůli úspěchu v hospodářské soutěži. Abychom zajistili dostatečnou ochranu vašim právům a zájmům, používáme pro účely zlepšování osobní údaje v anonymizované podobě.

 

 

 

Newsletter na e-mail (obchodní sdělení)

 

Zasíláme vám obchodní sdělení týkající se obdobných produktů, které jste si koupili.

Tyto obchodní sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který najdete v každém e-mailu. Na odhlášení z odběru můžete také přímo kontaktovat náš zákaznický servis nebo pověřence na ochranu osobních údajů.

V případě, že odebírání obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat. Začneme je opět využívat, pokud je zaregistrujete nebo si je výslovně vyžádáte.

 

Marketingové nabídky, které se vám zobrazují, mohou být vybrány na základě dalších informací, které jsme o vás v průběhu času získali, podle kontaktních údajů, demografických údajů, oblíbených položek a údajů o používání z našich produktů a webů (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prohlížečem, údaje o proklikách, zobrazených obchodních sděleních, navštívených produktech). Neprovádíme plně automatizované zpracování, které by pro vás mělo právní účinky.

 

Máte právo kdykoli bezplatně vznést námitky proti těmto zpracování. Kontaktní údaje jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu.

 

 

V případě, že máte ve svém webovém prohlížeči povolené cookies, zpracováváme záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných společností Dovido s.r.o., a to za účelem zajištění lepší provozu internetových stránek Dovido s.r.o. a pro účely internetové reklamy společnosti Dovido s.r.o ..

 

Více informací naleznete v samostatné kapitole tohoto dokumentu.

 

1.3. Předání osobních údajů třetím stranám

 

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkované pouze pokud je to nezbytné v rámci plnění kupní zakázky, na základě oprávněného zájmu či pokud jste s tím předem vyslovili souhlas.

 

a) sesterským společnostem a zpracovatelem na základě plnění kupní smlouvy pro výkon interních procesů a postupů

b) společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě vaší objednávky, plnění kupní smlouvy

c) přepravcem s cílem dodání vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací včetně odstoupení od smlouvy

d) našim partnerům, ve věrnostních schématech, do kterých se zapojíte

e) dalším poskytovatelům služeb, třetím stranám zapojeným do zpracování dat;

f) třetím stranám, např. soudem s cílem vymáhání nebo uzavření jakékoliv smlouvy s vámi;

g) veřejným orgánem (např. policie)

h) třetím stranám provádějícím průzkumy mezi zákazníky

 

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tyto zpracování správce zodpovědnost. Tyto zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

 

2. Zákaznické konto a nákup bez registrace

 

a) V rámci zákaznického konta získáváte přímý přístup ke svým údajům včetně jejich editace a můžete takto nahlížet do svých údajů o dokončených i nedokončených objednávkách. Prostřednictvím zákaznického konta můžete rovněž spravovat své osobní údaje.

c) Pokud si nepřejete založit pro uskutečnění nákupu zákaznické konto, lze v našem e-shopu také nakoupit bez registrace, t. j. jako nečlen.

 

3. Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání

 

3.1. Zabezpečení osobních údajů

 

a) Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.

b) U našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání shody jejich systémů s nařízením GDPR.

c) Přístup do vašeho zákaznického účtu je možný pouze po zadání vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení vaší činnosti v zákaznickém kontě vždy zavřely okno svého webového prohlížeče, zejména tehdy, pokud používáte počítač spolu s jinými uživateli. Dovido s.r.o. nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel, ledaže by tuto situaci Dovido s.r.o. přímo způsobilo

.

3.2. Období zpracování

 

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme

 

V ostatních případech vyplývá období zpracování z účelu zpracování nebo je dané právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

4. Práva subjektů údajů

a) Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, lze kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.

b) V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů děláme v rozporu s ochranou vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat učinění opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů nebo blokaci osobních údajů.

c) Máte také právo kdykoliv se obrátit se svou žádostí na pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

d) Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány; to se však netýká těch osobních údajů, které Dovido s.r.o. potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vybavení již podané objednávky) či na ochranu svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou potřebné pro stanovený účel nebo pokud bude uložení vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

 

5. Webové stránky

 

5.1. Soubory cookies

 

Naše stránky používají tzv. cookies, aby naše nabídka byla pro vás relevantní, zajímavá a uživatelsky příjemná. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači, smartphonu či jiném zařízení a které se používají ve vašem prohlížeči. Více informací o souborech cookies můžete najít zde. Soubory cookies využíváme např. na:

 

 

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. "cookie třetích stran"). Například informace o kupovaných produktech na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou v rámci zobrazení a přizpůsobení internetových reklamních bannerů na vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů vás však nelze identifikovat.

 

5.2. Využití souborů cookies

 

Soubory cookie používané na našich stránkách lze rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé, tzv. "Session cookie", jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich stránek. Dlouhodobé, tzv. "Persistent cookie", zůstávají uložené ve vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (čas ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

 

Cookie lze také rozdělit podle jejich funkčnosti na:

 

esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

 

5.3. Odmítnutí souborů cookies

 

Nastavení použití cookies je součástí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit jej na vámi vybrané typy.

 

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie naleznete na následujících webových stránkách nebo v další dokumentaci internetových prohlížečů

 

 

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je také k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/sk/

 

5.4. Odkazy

 

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, které jsou praktické a obsahují informace. Upozorňujeme, že tyto stránky mohou být vlastněny a provozovány dalšími společnostmi a organizacemi a mají jiné zásady zabezpečení a ochrany osobních údajů. Naše společnost nemá žádnou kontrolu a nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv informace, materiál, produkty nebo služby nacházející se na těchto webových stránkách nebo přístupné prostřednictvím nich.

 

6. Kontaktujte nás

 

V případě jakýchkoliv dotazů, komentářů a žádostí, co se týče těchto Zásad, nás neváhejte kontaktovat na adrese či zákaznické lince uvedené v patě těchto Zásad nebo prostřednictvím e-mailové adresy info@nostre.cz

 

Kontakt: Dovido s.r.o.

 

Štiavnička 561

 

97681 Podbrezová

 

Zákaznický servis: +420 228 222 526 nebo info@nostre.cz

 

7. Účinnost

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí od 15.3.2023.